سرویس اجتماعي  //  حقوقی - قضایی
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۳
آخرین اخبار
مرتضوي و پيراهن‌هاي 250 هزار توماني تهران – ايرنا – وكيل شكات سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي يكي از تخلفات كوچك مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي در اين پرونده را توزيع پيراهن‌هايي با قيمت ۲۵۰ هزار تومان بين حدود ۵۰۰ نفر در شصتمين سالگرد تاسيس اين سازمان مي‌داند.
استاد دانشگاه: آموزش حقوق بشر بايد از دوران كودكي مورد توجه قرار گيرد شيراز- ايرنا- يك حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: آموزش مسايل حقوق بشر بايد در جامعه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و اين موضوع از دوران كودكي در دستور كار قرار گيرد.
رييس سازمان زندان ها: مجازات هاي جايگزين دركاهش جمعيت كيفري زندان موثر است رشت - ايرنا - رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي ، كاهش جمعيت كيفري را اولويت برنامه هاي سازمان زندان ها ذكر كرد و گفت: زندان يك ضرورت غيرقابل انكار است اما بايد در جاهاي غيرضروري مطابق قانون از مجازات هاي جايگزين استفاده كرد.
قوه قضاييه طرح ملي اميد را براي كاهش آسيبهاي اجتماعي اجرا مي كند مشهد - ايرنا - مديركل پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه گفت: طرح ملي اميد براي كاهش آسيبها و معضلات اجتماعي در بخشهاي مختلف در سطح كشور اجرا مي شود.
يك حقوقدان: دولت هاي ناقض حقوق بشر، در پي توجيه رفتارهاي غير انساني و غير مردمي نامشروع خويش اند تهران - ايرنا - يك حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در وضعيت كنوني دولتهاي ناقض حقوق بشر، در سوءاستفاده ناروا با انكاركامل جهانشمول بودن حقوق بشر در پي گريز از تعهدات خود در برابر ملت خود و توجيه رفتارهاي غيرانساني و غيرمردمي و نامشروع خويش اند.
ايجاد آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني مدت اعلام نظر رابه يك چهارم كاهش داده است بجنورد - ايرنا - قائم مقام سازمان پزشكي قانوني گفت : راه اندازي آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني، طول زمان اعلام نظر در پرونده ها را به يك چهارم كاهش داده است.
معاون سازمان بازرسي كل كشور خبر داد: توقف واگذاري اراضي جزيره آشوراده با پيگيري و تذكر كتبي سازمان بازرسي تهران - ايرنا - معاون سازمان بازرسي كل كشور از توقف واگذاري اراضي جزيره آشوراده با پيگيري و تذكر كتبي به سازمان محيط زيست خبر داد.
سايت انتخاب رفع فيلتر شد تهران - ايرنا - با دستور رييس شعبه ۷۹ كيفري استان تهران دسترسي به سايت انتخاب پس از ۹۰ روز امكان پذير شد .
آرشيو