سرویس اقتصادي  //  اشتغال - تعاون
پنجشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۳
آخرین اخبار
سازمان فني و حرفه اي براي ارائه آموزش به تعاوني ها آمادگي دارد بندرعباس – ايرنا – رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: اين سازمان آمادگي لازم براي ارائه آموزش هاي مهارتي مورد نياز تعاوني ها براي ارتقاء كارايي و افزايش بهره وري آنها را دارد.
600 هزار مددجوي كميته امداد در صف اشتغال هستند سمنان - ايرنا - معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) از قرار داشتن ۶۰۰ هزار نفر مددجوي اين نهاد در صف اشتغال و خودكفايي خبر داد.
سيستم خود بازرسي كار جايگزين بازرسي كار LSS مي شود تهران -ايرنا - معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از راه اندازي سيستم خودبازرسي كار (LSS(Labour Self –inspection System به جاي بازرسي كار در بنگاههاي اقتصادي خبر داد.
ايجاد 100 هزار شغل در برنامه كميته امداد سمنان - ايرنا - معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) گفت: ايجاد ۱۰۰ هزار شغل خرد در برنامه اين نهاد به عنوان مسوول ايجاد اشتغال خرد كشور در سال جاري قرار دارد.
تعاوني ها توانايي ايفا نقش مهمي در جبران درآمدهاي ارزي را دارند بندرعباس - ايرنا- معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي درامور تعاون با اشاره به كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت گفت: تعاوني ها توانايي ايفا نقش مهمي در جبران درآمدهاي ارزي كشور را دارند.
معاون وزير كار: نسبت به مزيت ها و نقش تعاوني ها ابهام وجود دارد بندرعباس - ايرنا - معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تعاون گفت: بسياري از مردم و مسوولان نسبت به مزيت ها و نقش سازنده تعاوني ها در سطح كشور ابهام دارند.
يك كارشناس حوزه كار: كارفرماها نمي توانند بخشي از دستمزد كارگران را برعهده دولت قرار دهند تهران - ايرنا - يك كارشناس حوزه كار معتقد است: كارفرماها نمي توانند به دليل برخي از مشكلات اقتصادي بخشي از مسئوليت خود را برعهده دولت قرار دهند.
ربيعي خبر داد: تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور تهران - ايرنا - وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني خبر داد.
آرشيو